Download Żulionerzy 1.10.1 APK Latest For Free

Download Żulionerzy 1.10.1 APK Latest For Free

4.3 (29,233)Games, Triviaby

App Information of Żulionerzy

App Name Żulionerzy
Package Name net.hqdev.ortalion.zulionerzy
Version 1.10.1
Rating 4.3 ( 29,233 )
Size
Requirement Android 4.0 and up
Updated 2017-12-30
Installs 1,000,000 - 5,000,000
Category Games, Trivia
Developer

Description of Żulionerzy

Pewnie kojarzysz taki program z TV -Milionerzy? Phi, marna podróbka wiekowego undergroundowegowinoturnieju – Żulionerów! W tej produkcji masz niebywałą,nieocenioną i niezwykłą szansę wcielenia się w gracza-żula,startującego w konkursie, w którym nagrodą jest dziesięć tysięcybuteleczek. O tak, konkret libacja! Zasiądź naprzeciwkoprowadzącego Żulberta Hurbańskiego i odpowiedz na szereg pytań niez tej ziemi, wymagających wiedzy i zaangażowania. Problem? Użyjkoła ratunkowego – Półóweczki, Ściepy Publiki lub Telefonu doMeliny, może tam Ci pomogą.

Ponad 1500 czasem nawet zabawnych pytań, przebój “Wino wino” jakościeżka dźwiękowa i kultowa grafika zamordują z premedytacją trochęTwojego czasu na przystanku czy w toalecie. Czy w parku, na ławce,z buteleczką w dłoni! Odpowiedz na dużo pytań i uwiecznij swojąksywkę w tabelach wyników Google Play! Są też mega osiągnięcia,jeśli tylko poświęcisz wystarczająco dużo swojego jakże cennegoczasu na odpowiadanie na nasze głupiutkie pytania.

Swoje pytania do Żulionerów można zgłosić nahttp://pytania.hqdev.net, chcesz unieśmiertelnić swoją ksywkę? Maszszansę! Zapraszamy też na nasz profil na fejsiuniu (fejsiku?facebooku!) na http://facebook.com/Zulionerzy 🙂

Poza tym – wielkie grube i sprośne “dzięki!” dla wszystkich icieszymy się, że się gierka podoba. Niestety na komentarze nie mamyjak odpisywać więc jeśli znajdziecie błąd w grze albo coś niedziała – prosimy o wysłanie maila na [email protected] – postaramysię sprawę ogarnąć.Surely such a programassociate with TV – Millionaire? Phi, miserable excuse forunderground winoturnieju age – Żulionerów! In this productionyou’re incredible, invaluable and unique opportunity to embody in aplayer-Zula, taking part in the contest in which the prize is tenthousand bottles. Oh yeah, concrete libation! Sit in front of theleading Żulberta Hurbańskiego and answer a series of questions outof this world, which require the knowledge and commitment. Theproblem? Use a lifeline – Półóweczki, Ściepy Publica or phone toMelina, there can help.

Over 1,500 questions sometimes funny, hit “Wine wine” as asoundtrack and graphics cult murder with premeditation little ofyour time at the bus stop or in the toilet. Or in the park, on thebench, with a bottle in his hand! Reply to a lot of questions andcapture their nickname in the tables of results on Google Play!There are also mega achieve, if you spend enough how valuable yourtime to answer our silly questions.

Your questions to Żulionerów can report onhttp://pytania.hqdev.net, you want to immortalize your nickname?You have a chance! We also invite you to our profile on fejsiuniu(fejsiku? Facebook!) On http://facebook.com/Zulionerzy 🙂

Besides – big thick and dirty “thanks!” for all and we are gladthat we play like that. Unfortunately, we have no comments asreplying so if you find a bug in the game or something does notwork – please send an email to [email protected] – we will try tocomprehend the matter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *