Download Profi Účtenka – EET 3.8 APK Latest For Free

Download Profi Účtenka – EET 3.8 APK Latest For Free

App Information of Profi Účtenka - EET

App Name Profi Účtenka - EET
Package Name cz.csw.Profiuctenka
Version 3.8
Rating 3.9 ( 206 )
Size
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-03-19
Installs 10,000 - 50,000
Category Apps, Business

Description of Profi Účtenka - EET

Veďte elektronickou evidenci tržeb přímo vesvém mobilu

Připravte se na EET včas. Profi Účtenka zvládne vše rychle a snadnorovnou z vašeho mobilu či tabletu. Od vystavení účtenky poautomatické odeslání Finanční správě.

Vlastnosti Profi Účtenky

Profi Účtenka vás nejen zbaví starostí s EET, ale zároveň nahradí iplnohodnotnou pokladnu. Navíc má spoustu chytrých funkcí, které vámusnadní prodej i účetnictví.
Profi Účtenka umí například:
Komunikovat s tiskárnami – jednoduše vyberete typ připojenítiskárny WiFi nebo Bluetooth.
Přijímat platby v hotovosti nebo kartou.
Nastavit vlastní ceník s neomezeným množstvím položek, se kterýmibleskově vystavíte jakoukoliv účtenku.
Export denního přehledu tržeb pro vaši účetní, abyste neztráceličas ručním přepisováním.
Předat údaje Finanční správě aktuálně (ihned po namarkování) nebosouhrnně (z databáze) po připojení k internetu.
Pracovat s vratkami, slevami a opravami, zkrátka se vším, s čímdenně přicházíte do styku.

Nová Profi Účtenka 3.0 – návod http://bit.ly/2vaseg4Lead electronic recordsof sales within their mobile

Prepare for EET time. Receipt Pro does it all quickly and easilydirectly from your mobile phone or tablet. By issuing a receiptafter sending automated financial management.

Features of Professional Receipts

Profi Receipt will not stop worrying about EET, but also replace afull cash register. Moreover, it has lots of clever features thatmake your sales and accounting.
Profi Receipt can, for example:
Communicate with printers – simply select the type of printerconnection WiFi or Bluetooth.
Accept payment in cash or by credit card.
Set your own pricing with unlimited items with which quickly exposeany bill.
Export daily report revenues for your accounts that you do notwaste time manually rewriting.
Financial transmit data management currently (immediately afternamarkování) or collectively (the database) when connected to theInternet.
Working with repayments, discounts and repair, just witheverything, what day you come into contact.

The new Profi Receipt 3.0 – Operating http://bit.ly/2vaseg4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *