Download Hrappka 3.1 APK Latest For Free

Download Hrappka 3.1 APK Latest For Free

App Information of Hrappka

App Name Hrappka
Package Name pl.hrappka.hrappka
Version 3.1
Rating
Size
Requirement Android 5.0 and up
Updated 2018-03-27
Installs 50 - 100
Category Apps, Business
Developer

Description of Hrappka

Aplikacja pozwala na sprawnezarządzaniekontaktami, znajdującymi się w bazie systemuHRappka.pl.

Funkcjonalności aplikacji:
– Baza klientów oraz baza pracowników z możliwościąedycjidanych,
– Dodawanie notatek, tagowanie, wyszukiwanie z bazy,
– Wyświetlanie historii zmian na pracowniku/Kliencie,
– Rejestr połączeń przychodzących oraz wychodzącychzaplikacji,
– Rejestr wysłanych/otrzymanych sms’ów

W systemie HRappka.pl odnajdą Państwo wsparcie wzarządzaniuwszystkimi procesami Agencji. Program łączy w sobiefunkcjonalnościCRM oraz funkcje systemu kadrowo-płacowego.Rozwinięty modułrekrutacji pozwala potencjalnym pracownikom Agencjinazaaplikowanie na udostępnione rekrutacje. Wysłanie aplikacjeodrazu znajdą się w bazie danych. Zatrudnianiekandydatów,wystawianie im umów (system obsługuje umowy o pracęstałą,tymczasową, oraz umowy cywilno-prawne), a takżegenerowaniedeklaracji ZUS oraz US przebiega w sposób intuicyjny iklarowny. Zapomocą HRappki można kilkoma kliknięciami rozliczyćzarównopracowników, jak i Klientów według ustalonych przezAgencjęstawek.The application allowsyouto efficiently manage contacts, located in the basesystemHRappka.pl.

Application functionality:
– Customer base and base employees with the ability toeditdata,
– Add notes, tagging, search database,
– View history of changes to the employee / customer,
– Log of incoming and outgoing applications,
– Register of sent / received text messages

The system HRappka.pl you will find support in managing alltheprocesses of the Agency. The program combines the functionalityofCRM functions and HR system. Developed module allowstherecruitment of potential employees of the Agency for applyingforrecruitment available. Sending applications at once will be inthedatabase. Hiring candidates, issuing the contracts (thesystemsupports a permanent employment contract, temporary, contractandcivil law), and to generate ZUS and US runs in an intuitiveandclear. Using the HRappki few clicks can account for bothemployeesand customers according to rates set by the Agency.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *